Laabo-P - Twoje centrum kontroli

Laboratoria badawcze i analityczne działających na rzecz zakładów produkcyjnych i usługowych wszystkich branż. .
Pełna kontrola Pełna kontrola Zarządzanie pracą wszystkich laboratoriów, nadzorowanie jakością produktów wejściowych oraz monitorowanie klasy produktu na każdym etapie procesu technologicznego.
Archiwizacja danych Archiwizacja danych Tworzenie archiwum danych wyników analiz, innych badań jakościowych oraz kontrolna diagnostyka zlecenia i numeracja próbek pobranych przez pracownika.
Zachowanie spójności Zachowanie spójności Wsparcie laboratoriów we wdrożeniu i doskonaleniu realizacji wymagań zawartych w normie ISO 17025 oraz systemem zarządzania jakością laboratorium.
Wdrożenie Wdrożenie Zastosowane rozwiązania gwarantują pełną swobodę dla każdego laboratorium w kwestiach dotyczących konfiguracji oraz samego wdrożenia projektu na platformach klienta.

Wyniki badań generowane w procesie nadzoru nad jakością na każdym etapie
życia produktu są jednymi z najważniejszych informacji operacyjnych. Mają bezpośredni
wpływ na najważniejsze procesy jak przyjęcie produktów, przetwarzanie w procesie
technologicznym oraz sprawdzenie jakości produktu finalnego.

Laabo-P - Najważniejsze funkcjonalności

Rejestr zleceń Rejestrowane zleceń pobrania oraz
wykonania analiz próbek.
Rejestr zleceń Rejestrowanie próbek produktów.
Rejestr zleceń Rejestracja wyników analiz i badań
jakościowych dla zarejestrowanych próbek,
Rejestr zleceń Wytwarzanie dokumentów jakościowych
(Sprawozdania z badań).
Rejestr zleceń Ewidencja formularzy Systemu Kontroli Jakości.
Rejestr zleceń Prowadzenie listy parametrów badawczych.

Laabo-P - Dane wprowadzane do aplikacji

Laabo Zmiany wymagań norm produktowych. Dane o wymaganiach własnych procedur badawczych. Dane o próbkach produktów. Dane o wynikach badań jakościowych.

Laabo-P - Darmowa wersja demonstracyjna

Wypełnij formularz i miej możliwość skrzystania z wersji demonstracyjnej LAABO-P za darmo!

Norma ISO 17025

  Laabo-P realizuje wymagania normy ISO 17025
  poprzez zapewnienie możliwości:
 • nadzoru nad dokumentami,
 • podwykonawstwa badań,
 • obsługi klienta,
 • nadzorowania badań niezgodnych z wymaganiami,
 • nadzoru nad zapisami,
 • zapewnienie spójności pomiarowej parametrów jakościowych w obrębie całej organizacji,
 • nadzoru nad formularzami,
 • zapewnienie jakości i rzetelności przedstawianych wyników,
 • zapewnienie nadzoru nad metodami badań

Laabo-P - Zdjęcia wersji demonstracyjnej

Rejestr Laboratoriów
Rejestr Norm Produktowych
Podgląd Menu Głównego
Typy Produktów
Świadectwo
Rejestr Laboratoriów
Rejestr Norm Produktowych
Podgląd Menu Głównego
Typy Produktów
Świadectwo

Korzyści wynikające z wdrożenia Laabo-P

 • usprawnienie działalności laboratorium,
 • eliminacja czynnika błędu ludzkiego,
 • stały i udokumentowany nadzór nad formularzami oraz wynikami badań,
 • podniesienie kwalifikacji personelu,
 • uzyskiwanie i archiwizowanie wyników badań o dużej jakości i wiarygodności,
 • dostęp on- line do informacji operacyjnych,
 • możliwość doskonalenia systemu poprzez audity, działania korygujące i zapobiegawcze,
 • zwiększenie prestiżu laboratorium,